ADVIES

Bij aanvang van een opdracht wordt in nauw overleg met u een analyse gemaakt. Tevens wordt gefaseerd weergegeven langs welke weg en met welke middelen de beoogde resultaten bereikt kunnen worden. Uw aandacht blijft op uw eigen werkzaamheden gericht.
U blijft ‘in control’. Voordeel is ook dat de adviseur na de consolidatiefase uw organisatie verlaat.

Verandering

Organisaties ontwikkelen zich. Medewerkers veranderen niet altijd vanzelfsprekend mee. Een extern adviseur die medewerkers stimuleert een bredere blik op de situatie te ontwikkelen is meer dan nodig. Veranderen is verbeteren en consolideren. Telkens weer. Stap-voor-stap. Voor een succesvol veranderingstraject is ervaring vereist.

Verbetering

Op aanvraag analyseren wij uw bedrijfs- en kernactiviteiten en hebben een focus op processen en procesoptimalisatie, maar schuwen ook het betere ‘hands-on’ werk niet.
Voor alle duidelijkheid: we weten waar we het over hebben, gaan niet alleen uit van theoretische modellen maar zijn vooral in de praktijk gevormd.

Spiegelen en Sparren

Zoekt u als directeur/eigenaar iemand uit de branche, een vertrouwd gezicht naast uw accountant, dat snapt hoe uw business werkt en welke veranderingen in uw branche spelen?

Is er wederzijds vertrouwen en een goede klik dan kunnen we op basis hiervan op (on)regelmatige basis overleggen, spiegelen en sparren. Flexibiliteit is een must, dat begrijpen we, daar komen we natuurlijk uit.

INSOLVENTIEONDERSTEUNING

Als onafhankelijke adviseur is Baeten Consultants uitsluitend voor een bewindvoerder of curator beschikbaar om op de volgende gebieden te ondersteunen, hierbij beperken wij ons tot de technische dienstverleners en technische productiebedrijven.

Onderhandenwerk analyse

Als er sprake is van onderhanden werk kan Baeten Consultants een analyse maken van de opdrachten die rendabel kunnen worden afgerond. Vervolgens kunnen wij namens bewindvoerder of curator toezicht houden op de afronding van de projecten, de termijnschema’s, de week urenstaten, de inkoop van benodigde materialen, de productie, de relatie met de (eind)klanten onderhouden en last but-not-least zorgdragen voor de juiste informatie.

Waardebepaling

Op basis van de beschikbare gegevens kan door Baeten Consultants een waardebepaling van het onderhanden werk en de orderportefeuille worden afgegeven.

Het realiseren en begeleiden van doorstarts

Baeten Consultants kan de bewindvoerder of curator ondersteunen bij een doorstart. De toegevoegde waarde ligt in het aanbrengen van een second opinion door een partij welke vooraf niet betrokken is bij de betreffende onderneming

Op aanvraag verstrekken wij referenties op het gebied van insolventieondersteuning.

DIRECT INZICHT - DUIDELIJK RESULTAAT